Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 322

Účet 322 - Zmenky na úhradu

Na tento účet sa účtujú vydané vlastné zmenky a akceptované cudzie zmenky pri ich použití na uspokojenie záväzku voči dodávateľovi, pri ktorom zmenkový záväzok pre účtovnú jednotku je najviac jeden rok.

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS