Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 323

Účet 323 - Krátkodobé rezervy

Na tento účet sa účtujú rezervy s predpokladanou dobou vyrovnania pri vzniku najviac jeden rok, napríklad za nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia, reklamácie, nevyfakturované dodávky, ak je neurčité časové vymedzenie alebo výška záväzku.

Na samostatnom analytickom účte k účtu 323 – Krátkodobé rezervy sa účtujú krátkodobé rezervy, ktorých tvorba vyplýva z osobitného predpisu.

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS