Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 333

Účet 333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom

Na tento účet sa účtujú rôzne záväzky voči zamestnancom, napríklad nárok zamestnancov na náhradu cestovných výdavkov.

Príklady účtovania na účte 333 (Ostatné záväzky voči zamestnancom)

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS