Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 341

Účet 341 – Daň z príjmu

Na tento účet sa účtujú platené preddavky na daň z príjmov účtovnej jednotky v priebehu roka a zrazená daň z príjmov podľa osobitného predpisu, ak sa podľa osobitného predpisu zrazená daň z príjmov započíta ako preddavok na daňovú povinnosť za celé zdaňovacie obdobie.

Tento účet slúži na účtovanie dane z príjmov, ktorú platí účtovná jednotka verejnej správe, ako daňovník dane z príjmov.

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS