Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 342

Účet 342 – Ostatné priame dane

Na tento účet sa účtuje daň z príjmov, ktorá sa odvádza daňovému úradu účtovnou jednotkou ako platiteľom dane z príjmov vybraná od daňovníka alebo zrazená daňovníkovi dane z príjmov, napríklad zamestnancom. 

Príklady účtovania na účte 342 (Ostatné priame dane)

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS