Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 358

Účet 358 – Pohľadávky voči účastníkom združenia

Na tento účet sa účtujú pohľadávky voči účastníkom združenia, ak:

  • nevzniká samostatná právnická osoba,
  • nie je poverený ani jeden z účastníkov združenia za správcu združenia, pričom zostatok tohto účtu sa odsúhlasí účastníkmi združenia. 

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS