Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 367

Účet 367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov

Na tento účet sa účtujú záväzky účtovnej jednotky, ako akcionára alebo spoločníka v inej obchodnej spoločnosti alebo člena družstva, za prevzaté a doteraz nesplatené cenné papiere a vklady. 

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS