Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 372

Účet 372 – Záväzky z kúpy podniku

Na tento účet sa v účtovníctve kupujúceho účtuje záväzok z kúpy podniku alebo jeho časti podľa § 27. -> Postupy účtovania.

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS