Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 373

Účet 373 – Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií

Na tento účet sa účtuje podľa § 16. -> Postupy účtovania.

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS