Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 374

Účet 374 – Pohľadávky z nájmu

Na tento účet sa v účtovníctve prenajímateľa účtujú pohľadávky z nájmu majetku vrátane finančného prenájmu

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS