Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 376

Účet 376 – Nakúpené opcie

Na tento účet sa účtuje podľa § 16 (Postupy účtovania). K tomuto účtu sa analytické účty vedú členené na kúpne opcie a predajné opcie.

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS