Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 417

Účet 417 – Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov

Na tento účet sa účtuje rezervný fond v akciovej spoločnosti a spoločnosti s rečením obmedzeným.

Príklady účtovania na účte 417 (Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov)

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS