Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 418

Účet 418 – Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov

Na tento účet sa účtuje nedeliteľný fond.

Príklady účtovania na účte 418 (Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov)

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS