Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 423

Účet 423 – Štatutárne fondy

Na tento účet sa účtuje tvorba a použitie fondov, ktoré sú vytvorené na základe zakladacej listiny, stanov alebo spoločenskej zmluvy účtovnej jednotky.

Následne sa v nasledujúcich obdobiach používa na oblasti, ktoré sú predmetom činnosti účtovnej jednotky, a ktoré boli uvedené v príslušnom internom predpise o tvorbe týchto fondov.

Príklady účtovania na účte 423 (Štatutárne fondy)

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS