Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 431

Účet 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

Na tento účet sa účtuje rozdelenie účtovného zisku alebo usporiadanie účtovnej straty.

Na ťarchu účtu 431 sa účtujú aj tantiémy a dividendy na výplatu podľa rozhodnutia účtovnej jednotky o rozdelení účtovného zisku, ak sa ne netvoria osobitné fondy zo zisku.

Tento účet nemá ku dňu uzatvorenia účtovných kníh zostatok. 

Príklady účtovania na účte 431 (Výsledok hospodárenia v schvaľovaní)

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS