Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 471

Na účte 471 – Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

Na tento účet sa účtujú:

  • záväzky medzi prepojenými účtovnými jednotkami podľa § 14 ods. 3 písm. c), (Postupy účtovania).
  • záväzky voči účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv podľa § 14 ods. 3 písm. d),
  • záväzky voči účtovnej jednotke, ktorá má v účtovnej jednotke spoločný rozhodujúci vplyv podľa § 14 ods. 3 písm. d),
  • záväzky voči účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka podielovú účasť,
  • záväzky voči účtovnej jednotke, ktorá má v účtovnej jednotke podielovú účasť, napríklad dlhodobé pôžičky.

Vo veľkej účtovnej jednotke sa na osobitnom analytickom účte účtujú tieto záväzky medzi prepojenými účtovnými jednotkami podľa § 14 ods. 3 písm. c). V účtovníctve mikro účtovnej jednotky sa tieto záväzky účtujú na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky.

Na tomto účte sa neúčtujú záväzky z obchodného styku.

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS