Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 476

Účet 476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky

Na tento účet sa účtujú položky neúčtované ako obvyklé záväzky s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok.

Napríklad:

  • nevyfakturované dodávky
  • poskytnuté služby,

ak účtovná jednotka na základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu pozná presnú výšku záväzku.

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS