Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 513

Účet 513 – Náklady na reprezentáciu

Na tento účet sa účtujú náklady využité na reprezentáciu podniku.

Medzi tieto náklady zaraďujeme:

  • použitý materiál,
  • tovar,
  • výrobky,
  • nakupované alebo vlastné služby.

Najčastejšie náklady na reprezentáciu sú výdavky na pohostenie, občerstvenie a propagačné predmety.

Príklady účtovania na účte 513 (Náklady na reprezentáciu)

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS