Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 522

Účet 522 – Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti

Na tento účet sa účtujú odmeny členom obchodných spoločností.

Príklady účtovania na účte 522 (Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti)

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS