Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 523

Účet 523 – Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva

Na tento účet sa účtujú odmeny vyplácané členom orgánom spoločností.

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS