Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 527

Účet 527 – Zákonné sociálne náklady

Na tento účet sa účtuje náklady vynaložené na vytvorenie pracovných, sociálnych podmienok a na starostlivosť o zdravie zamestnancov.

Podľa zákona o dani z príjmov sa tieto náklady považujú daňovo uznané, ak boli vynaložené v súlade s ustanovením.

Príklady účtovania na účte 527 (Zákonné sociálne náklady)

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS