Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 528

Účet 528 – Ostatné sociálne náklady

Na tento účet sa účtujú náklady, ktoré podnik hradí v prospech zamestnancov nad rámec zákona o dani z príjmov.

Príklady účtovania na účte 528 (Ostatné sociálne náklady)

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS