Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 531

Účet 531 – Daň z motorových vozidiel

Na tento účet sa účtuje predpis dane z motorových vozidiel, ak účtovná jednotka vlastní a využíva  dopravný prostriedok na podnikanie podľa zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel.

Príklady účtovania na účte 531 (Daň z motorových vozidiel)

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS