Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 538

Účet 538 – Ostatné dane a poplatky

Na tento účet sa účtujú o daniach a poplatkoch o ktorých sa neúčtuje v predchádzajúcich účtoch účtovnej skupiny 53.

Na ťarchu tohto účtu sa účtuje:

  • spotrebná daň,
  • daň za psa,
  • daň za predajné automaty,
  • iné.

Na tomto účte sa účtuje aj dodatočné vyrubenia daní za minulé roky vrátane dane z pridanej hodnoty za minulé roky, ak o túto daň už nemožno zvýšiť hodnotu dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, zásob a pohľadávok.

Na tomto účte sa účtujú dodatočné vyrubenia spotrebných daní vzťahujúce sa k vlastnej spotrebe výrobkov. 

Príklady účtovania na účte 538 (Ostatné dane a poplatky)

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS