Účtovný program, účtovníctvo online

Účet  548

Účet 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť

Na tento účet sa účtujú ostatné položky neúčtované na predchádzajúcich účtoch, ktoré sa týkajú hospodárskej činnosti.

Napríklad:

  • príspevky právnickým osobám,
  • poistenie majetku určeného na prevádzkovú činnosť,
  • iné poistné súvisiace s prevádzkovou činnosťou.

Na samostatnom analytickom účte k tomuto účtu sa sledujú rozdiely vyplývajúce zo zníženia regulovaných cien podľa osobitného zákona.

Príklady účtovania na účte 548 (Ostatné náklady na hospodársku činnosť)

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS