Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 551

Účet 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Na ťarchu účtu 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa účtujú:

  • odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku,
  • zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku pri jeho vyradení z používania z dôvodu likvidácie tohto majetku; okrem likvidácie z dôvodu škody, vyradenia z dôvodu predaja, darovania alebo iných podobných dôvodov.  

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS