Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 567

Účet 567 – Náklady na derivátové operácie

Na tento účet sa účtuje podľa § 16 -> Postupy účtovania.

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS