Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 596

Účet 596 – Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom

Na tento účet sa účtuje:

  • nárok na podiel z účtovného zisku
  • povinnosť úhrady účtovnej straty spoločníkmi verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementármi komanditnej spoločnosti

...so súvzťažným zápisom na účte 364 – Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku alebo 354 – Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty

 

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS