Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 602

Účet 602 – Tržby z predaja služieb

Na tento účet sa účtujú tržby z poskytnutia služieb odberateľom.

 

Príklady účtovania na účte 602 (Tržby z predaja služieb)

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS