Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 621

Účet 621 – Aktivácia materiálu a tovaru

Na tento účet sa účtuje hodnota vyrobeného materiálu a tovaru vo vlastnej réžii so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov:

  • zásob
  • účtu 501 – Spotreba materiálu
  • účtu 504 – Predaný tovar

...v závislosti od zvoleného spôsobu účtovania zásob.

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS