Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 645

Účet 645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

Na tento účet sa účtujú sankčné pokuty, ktoré nevyplývajú zo zmluvných vzťahov

Väčšinou ide o penále a pokuty vyrubené:

  • správcom dane,
  • poisťovňami,
  • orgánmi štátnej správy,
  • samosprávy a pod.

Príklady účtovania na účte 645 (Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania)

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS