Účtovný program, účtovníctvo online

Prevod z BÚ do pokladnice

 • Zaúčtovanie výberu z BÚ 261/221

 • Zaúčtovanie vkladu do pokladne 211/261

 

 1. Prekontrolujte, či ste v správnej agende., ak sa nenachádzate, pozri Výber firmy - agenda a rok

 2. V menu Banky si vyhľadáte “Bankové doklady” a kliknete naň.

 3. Teraz sa nachádza v okne Bankové doklady

 4. Kliknite na tlačidlo , aby ste vytvorili výdavkový bankový doklad

 5. Teraz sa nachádzate v okne “Výdavkový bankový doklad”

 6. Pri účtovaní prevodov sa do adresnej časti vypisuje “Prevod z bankového účtu”

 7. Kliknite na tlačidlo , ktoré je pod riadkom “Účtovanie - predkontácia”

 8. Teraz sa nachádzate v okne “Zoznam predkontácií - výber”

 9. Pre rýchlejšie vyhľadávanie využite políčko vyhľadávania kde zadáte časť názvu predkontácie a hviezdičku (*).

 10. Vyberte a kliknite na predkontáciu “Výdaj BÚ - výber z účtu alebo prevod na iný vlastný účet 261/000”

 11. Kliknite na tlačidlo alebo stlačte enter

 12. Vybraná predkontácia sa doplní do výdavkového bankového dokladu (VBÚ)

 13. Teraz treba zapísať prijatú tržbu do časti “Suma”. Doplňte sumu do riadka DPH 0 %, keďže z prevodu peňazí sa nikdy neplatí DPH

 14. Vyplníte dátum podľa predložených dokladov (všetky dátumy sú rovnaké, čiže pri zadávaní dátumu v prvom riadku pridajte na koniec hviezdičku (*), aby sa automaticky kopírovalo do všetkých riadkov)           

 15. Do popisnej časti doplňte “banka výdaj”

 16. Uložte doklad kliknutím na

 17. V menu pokladne vyhľadajte a kliknite na “Pokladničné doklady”

 18. Teraz sa nachádzate na karte “Pokladničné doklady”

 19. Ak máte viac pokladníc, vyberte pokladnicu v ktorej chcete účtovať (ak chcete vytvoriť novú pokladnicu pozri Vytvorenie novej pokladnice)

 20. Pre vytvorenie nového príjmového pokladničného dokladu (PPD), kliknite na tlačidlo

 21. Teraz sa nachádzate v okne “Príjmový pokladničný doklad”

 22. Vyplníte dátum podľa predložených dokladov (všetky dátumy sú rovnaké, čiže pri zadávaní dátumu v prvom riadku pridajte na koniec hviezdičku (*), aby sa automaticky kopírovalo do všetkých riadkov)

 23. Do riadka “Popis” vpíšte “Prevod peňazí z bankového účtu do pokladnice” (Tento popis môžete zmeniť podľa uváženia)

 24. Kliknite na tlačidlo , ktoré je pod riadkom “Účtovanie - predkontácia”

 25. Teraz sa nachádzate v okne “Zoznam predkontácií - výber”

 26. Pre rýchlejšie vyhľadávanie využite políčko vyhľadávania kde zadáte časť názvu predkontácie a *.

 27. Vyberte a kliknite na predkontáciu “Príjem pokladňa - výber z BÚ alebo z inej pokladne 000/261”

 28. Kliknite na tlačidlo alebo stlačte enter

 29. Vybraná predkontácia sa zapísala do príjmového pokladničného dokladu (PPD)

 30. Teraz treba zapísať prijatú tržbu do časti “Suma”. Doplňte sumu do riadka DPH 0 %, keďže z prevodu peňazí sa nikdy neplatí DPH

 31. Do adresnej časti dokladu nevyplňte adresu ale len doplňte “Prevod peňazí”

 32. Uložte doklad kliknutím na

mufisdata účtovný program banner