Účtovný program, účtovníctvo online

Vytvorenie novej pokladnice

 1. Skontrolujte, či ste v správnej agende (firme) a v správnom roku, ak sa nenachádzate v nej, pozri Výber firmy - agendy a roka

 2. Do zoznamu pokladníc sa dostanete cez menu “Pokladne” > “Zoznam pokladní”

 3. Teraz sa nachádzate v okne “Zoznam pokladní”

 4. Pre vytvorenie novej pokladnice kliknite na

 5. Teraz sa nachádzate v okne “Pokladňa”

 6. Vyplňte číslo pokladne (keďže v našom podniku máme pokladnicu 1 a 2, vybrali sme ďalšie poradové číslo)

 7. Názov pokladne odporúčame vyplniť podľa meny, v ktorej účtujete

 8. Nastavte menu, v ktorej budete účtovať (v našom prípade CZK)

 9. V riadku predkontácie kliknite na

 10. Vyberte účet na ktorý budete účtovať doklady pokladnice. Odporúčame vybrať analytický účet napríklad “211/100 Pokladnica-CZK”. Ak nemáte vytvorený analytický účet, pozri vytvorenie analytických účtov

 11. Kliknite na

 12. Uložte doklad kliknutím na

mufisdata účtovný program banner