Účtovný program, účtovníctvo online

Skladové skupiny

Skladové skupiny sa využívajú na členenie skladových kariet v jednotlivých skladoch. Zaradenie skladovej karty do skladovej skupiny je možné pri vytváraní novej skladovej karty alebo pri jej úprave vo vrchnej časti skladovej karty.

  1. Skontrolujte, či ste v správnej agende (firme) a v správnom roku, ak sa nenachádzate, pozri Výber firmy - agendy a roka

  2. V menu vyhľadajte “Sklady” > “Skladové karty”

  3. Otvorilo sa okno “Skladové skupiny”

  4. Vyberte sklad v ktorom chcete vytvoriť skladovú skupinu (Návod na vytvoreniu skladu: Vytvorenie skladu)

  5. Pre vytvorenie novej skladovej skupiny kliknite na

  6. Otvorilo sa okno “Skladová skupina”

  7. Vo vrchnej časti okna vyplňte “Číslo skupiny” (napr. 1, 2, 3), “Názov skupiny” (napr. ovocie, zelenina, mliečne výrobky) a nastavte “Nadradenú skupinu”

  8. Vyplnenie ostatných údajov nie je dôležité (využíva sa pri e-shopoch)

  9. Uložte doklad kliknutím na

mufisdata účtovný program banner