Účtovný program, účtovníctvo online

Vytvorenie bankového účtu

Krátky videonávod s vysvetlením:

 1. Skontrolujte, či ste v správnej agende (firme) a v správnom roku, ak sa nenachádzate, pozrite Výber firmy - agendy a roka

 2. Do zoznamu bankových účtov sa dostanete cez hlavné menu “Banky” > “Zoznam bankových účtov”

 3. Teraz sa nachádzate v okne “Bankové účty”

 4. Ak chcete vytvoriť nový bankový účet, tak kliknite na

 5. Teraz sa nachádzate v okne “Bankový účet”

 6. Vyplňte do riadku “Predčíslie - číslo účtu/kód banky”

 7. Po vyplnení riadku sa automaticky vyplnia riadky “IBAN” a “Názov banky”

 8. Nastavte účet, na základe ktorého sa budú vytvárať predkontácie spojené s týmto účtom. V našom prípade sme si zvolili analytický účet 221.100 (pre vytvorenie analytických účtov pozri Vytvorenie analytických účtov)

 9. Ak chcete do účtovného programu importovať pohyby (uľahčuje prácu s účtovaním bankových dokladov), tak zaškrtnite pole “Denne importovať pohyby z banky”

 10. Po zašktnutí poľa “Zadať nové prihlasovacie údaje” sa otvoria políčka, kde zadajte prihlasovacie meno a heslo k bankovému účtu

 11. Teraz, už len stačí uložiť kliknutím na

mufisdata účtovný program banner