Účtovný program, účtovníctvo online

Zálohová faktúra - Vyúčtovanie zálohy

 1. Po prijatí zálohy treba počkať dovtedy, pokým podnik vystaví vyúčtovaciu faktúru (riadnu faktúru)

 2. Ak príde vyúčtovacia faktúra, účtuje sa nasledovne

 3.  V menu kliknite “Faktúry” > “Odoslané Faktúry - OF”.

 4. Teraz sa nachádzate v okne “Odoslané faktúry - OF”

 5. Vytvorte novú faktúru tlačidlom v hornej časti okna

 6. Teraz sa nachádzate v okne “Odoslaná faktúra - OF”

 

 1. Na vyplnenie identifikačných údajov odberateľskej firmy kliknite na tlačidlo (vyplnenie identifikačných údajov je možné aj manuálne, pozri Vyplnenie adresnej časti dokladu

 2. Po kliknutí na tlačidlo sa otvorí okno “Adresár - výber”

 3. Kliknutím vyberte riadok dodávateľa, ktorý poslal faktúru (riadok bude zelený). Ak nemáte vytvorené adresy, pozri Vytvorenie adresy v adresári

 4. Kliknite na tlačidlo alebo stlačte enter

 5. Teraz sa automaticky vyplnili údaje z adresára

 6. Prekontrolujte, či sú vpísané údaje správne, 

 7. Posuňte ukazovateľ myšky nad tlačidlo

 8. Teraz sa otvorila rozbaľovacia ponuka s troma výbermi

 9. Vyberte a kliknite na  tlačidlo

 10. Otvorí sa “Položka faktúry”, kde vyplníte objednávacie číslo, počet objednaného tovaru, jednotkovú/základnú cenu tovaru, zľavu (ak poskytujete) a veľkosť DPH

 11. Pre zaúčtovanie predkontácie kliknite na

 12. Teraz sa otvorilo okno “Zoznam predkontácií - výber”

 13. Kliknutím vyberte vhodnú predkontáciu (v našom prípade je to predaj služby 311/602), (zafarbí sa na zeleno) a následne kliknite na

 14. Skontrolujte uskutočnené zmeny a potom kliknite na tlačidlo

 15. Po uložení sa položka uloží nasledovne

 16. Zaúčtovali ste faktúru v pôvodnej sume. Teraz treba odpočítať zaplatenú zálohu, ktorá je predmetom zálohovej faktúry

 17. Posuňte ukazovateľ myšky nad tlačidlo

 18. Teraz sa otvorila rozbaľovacia ponuka so štyrmi výbermi

 19. Vyberte a kliknite na tlačidlo

 20. Teraz sa otvorilo okno “Položka faktúry”

 21. Vyberte zálohovú faktúru na odčítanie pomocou v riadku číslo faktúry

 22. Teraz sa otvorilo okno “Odoslané faktúry - OF” - výber, kde vyberte zálohovú faktúru, kliknite na ňu (riadok sa zafarbí na zeleno)

 23. Kliknite na tlačidlo

 24. Teraz sa Vám v okne “Položka faktúry” automaticky vyplnili údaje

 25. Skontrolujte údaje a potom kliknite na tlačidlo

 26. Po uložení sa položka uloží nasledovne 

 27.  Políčko so sumou sa vyplní automaticky (Tu môžete vidieť, že faktúra sa znížila o zálohu, ktorú nám firma poskytla)

 28. Nastavte menu v ktorej účtujete cez rozbaľovaciu ponuku “Mena”

 29. Vyplňte dátumy podľa predloženej faktúry, ak dátum splatnosti nie je určený, nastavte ho ako “Dátum vyskladnenia” +10 dní

 30. Do políčka “Popis” vpíšte “služby”

 31. Ešte raz skontrolujte uskutočnené zmeny a potom kliknite na tlačidlo

 32. Po uložení sa Vám faktúra zobrazí v okne “Odoslané faktúry - OF”.

mufisdata účtovný program banner