Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 081

Účet 081 – Oprávky k stavbám

Na tento účet sa účtuje opotrebenie stavieb v jednotlivých účtovných obdobiach.
Súvzťažný účet k účtu oprávok pri účtovaní odpisov je nákladový účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. 

Príklady účtovania na účte 081 (Oprávky k stavbám)

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS