Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 086

Účet 086 – Oprávky základnému stádu a ťažným zvieratám

Na tento účet sa účtuje opotrebenie základného stáda a ťažných zvierat v jednotlivých účtovných obdobiach.
Súvzťažný účet k účtu oprávok pri účtovaní odpisov je nákladový účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. 

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS