Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 595

Účet 595 – Dodatočné odvody dane z príjmov

Na tento účet sa účtujú nevýznamné dodatočné vyrubenia dane z príjmov za predchádzajúce roky a v prospech tohto účtu sa účtuje nevýznamný nárok na vrátenie dane z príjmov za predchádzajúce roky so súvzťažným zápisom v prospech alebo na ťarchu účtu 341.

 

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS