Účtovný program, účtovníctvo online

Zálohová faktúra - Poskytnutie zálohy

 1. Skontrolujte, či ste v správnej agende (firme) a v správnom roku, ak sa nenachádzate v nej, pozri Výber firmy - agendy a roka

 2. V menu kliknite na “Faktúry” > “Došlé Faktúry - DF”.

 3. Teraz sa nachádzate v okne “Došlé faktúry - DF”

 4. Novú faktúru vytvoríte tlačidlom v hornej časti okna

 5. Teraz sa nachádzate v okne “Došlá faktúra - DF”

 

 1. Na vyplnenie identifikačných údajov dodávateľskej firmy kliknite na tlačidlo (vyplnenie identifikačných údajov je možné aj manuálne, pozri vyplnenie adresnej časti dokladu

 2. Po kliknutí na tlačidlo sa Vám otvorí okno “Adresár - výber”

 3. Vyberte riadok dodávateľa, ktorý Vám poslal faktúru a kliknite naň (riadok bude zelený). Ak nemáte vytvorené adresy, pozri Vytvorenie novej adresy v adresári

 4. Kliknite na tlačidlo

 5. Teraz sa vám automaticky vyplnili údaje z adresára

 6. Prekontrolujte, či sú vpísané údaje správne, keďže môže nastať, že v adrese nemáte vpísaný bankový účet, čiže buď treba dopísať manuálne alebo opraviť v adresári

 7.  Kliknite na tlačidlo , ktoré je pod riadkom “Účtovanie - predkontácia”

 8. Teraz sa nachádzate v okne “Zoznam predkontácií - výber”

 9. Kliknutím vyberte predkontáciu (riadok sa zafarbí na zeleno): “Faktúra prijatá - zálohovaná 314/321”

 10. Kliknite na tlačidlo

 11. Vyplňte sumu do riadku DPH 0 %, keďže pri zálohovej faktúre sa neplatí DPH

 12. Nastavte menu v ktorej účtujete cez rozbaľovaciu ponuku “Mena”

 13. Vyplňte dátumy podľa predloženej faktúry. (Väčšinou dátum dodania sa zapisuje do každého riadka, až na dátum splatnosti.) Ak dátum splatnosti nie je určený, nastavte ho ako “Dátum účt. príp” +10 dní

 14. V rozbaľovacej ponuke “Spôsob platby” vyberte spôsob, akým bude DF vyplatená

 15.  Do riadku “Pôvodné číslo” vpíšte číslo predloženej faktúry.

 16. Do políčka “Popis” vpíšte “Zálohová faktúra”

 17. Ešte raz skontrolujte uskutočnené zmeny a potom kliknite na tlačidlo

 18. Po uložení sa zálohová faktúra zobrazí v okne “Došlé faktúry - DF”.

mufisdata účtovný program banner