Účtovný program, účtovníctvo online

Zálohová faktúra - Prijatie zálohy

 1. Skontrolujte, či ste v správnej agende (firme) a v správnom roku, ak sa nenachádzate v nej, pozri Výber firmy - agendy a roka

 2. V menu kliknite na “Faktúry” > “Odoslané Faktúry - OF”.

 3. Teraz sa nachádzate v okne “Odoslané faktúry - OF”

 4. Vytvorte novú faktúru tlačidlom v hornej časti okna

 5. Teraz sa nachádzate v okne “Odoslaná faktúra - OF”

 

 1. Na vyplnenie identifikačných údajov odberateľskej firmy kliknite na tlačidlo (vyplnenie identifikačných údajov je možné aj manuálne, pozri Vyplnenie adresnej časti dokladu

 2. Po kliknutí na tlačidlo sa otvorí okno “Adresár - výber”

 3. Kliknutím vyberte riadok dodávateľa, ktorý Vám poslal faktúru (riadok bude zelený). Ak nemáte vytvorené adresy, pozri Vytvorenie adresy v adresári

 4. Kliknite na tlačidlo , alebo stlačte enter

 5. Teraz sa automaticky vyplnili údaje z adresára

 6. Prekontrolujte, či sú vpísané údaje správne, 

 7. Kliknite na tlačidlo , ktoré sa nachádza na konci riadku “Účtovanie - predkontácia”

 8.  Teraz sa nachádzate v okne “Zoznam predkontácií - výber”

 9. Kliknite na riadok “Faktúra vydaná - zálohová 311/324” (zafarbí sa na zeleno) a následne kliknite na

 10. Vyplňte sumu do riadku “DPH 0 %”, keďže pri zálohovej faktúre sa neplatí DPH

 11. Nastavte menu v ktorej účtujete cez rozbaľovaciu ponuku “Mena”

 12. Vyplňte dátumy podľa predloženej faktúry, ak dátum splatnosti nie je určený, nastavne ho ako Dátum vyskladnenia +10 dní

 13. Do políčka “Popis” vpíšte “Zálohová faktúra”

 14. Ešte raz skontrolujte uskutočnené zmeny a potom kliknite na tlačidlo

 15. Po uložení sa Vám zálohová faktúra zobrazí v okne “Odoslané faktúry - OF”

mufisdata účtovný program banner