Účtovný program, účtovníctvo online

Ako zaúčtovať kúpu pozemku

Ako zaúčtovať kúpu pozemku platca/neplatca DPH:

Kúpa pozemku účtovanie ako majetok:

 • Poskytnutie preddavku bankovým prevodom 052/221
 • Poskytnutie preddavku v hotovosti 052/221

A - Nákup pozemku na základe kúpnej zmluvy

 • Záväzkový doklad - Predpis obstarania pozemku na základe kúpnej zmluvy 042/379
 • Doplatenie zvyšnej sumy bankovým prevodom 379/221
 • Doplatenie zvyšnej sumy v hotovosti 379/211
 • Interný doklad - Vyúčtovanie poskytnutého preddavku 379/052
 • Interný doklad - Zaradenie pozemku do užívania na základe výpisu z listu vlastníctva 031/042

V systéme MUFIS sa použije kód DPH 110 (výdaje bez vplyvu na DPH).

B - Nákup pozemku na základe faktúry

Platca DPH:

Prijatá faktúra za nákup pozemku

 • Sume bez DPH 042/321
 • Suma DPH 343/321
 • Doplatenie zvyšnej sumy bankovým prevodom 321/221
 • Doplatenie zvyšnej sumy v hotovosti 321/211
 • Interný doklad - Vyúčtovanie poskytnutého preddavku 321/052
 • Interný doklad - Zaradenie pozemku do užívania na základe výpisu z listu vlastníctva 031/042

V systéme MUFIS sa použije kód DPH 1 ( daň z tovarov a služieb z tuzemska).

Neplatca DPH:

 • Celá suma s DPH sa účtuje na: 042/321
 • Doplatenie zvyšnej sumy bankovým prevodom 321/221
 • Doplatenie zvyšnej sumy v hotovosti 321/211
 • Interný doklad - Vyúčtovanie poskytnutého preddavku 321/052
 • Interný doklad - Zaradenie pozemku do užívania na základe výpisu z listu vlastníctva 031/042

V systéme MUFIS sa použije kód DPH 110 (výdaje bez vplyvu na DPH).

Kúpa pozemku určeného na ďalší predaj:

 • Poskytnutie preddavku bankovým prevodom 314/221
 • Poskytnutie preddavku v hotovosti 314/211

Spôsob 1 - obstaranie

A - Obstaranie pozemku na základe kúpnej zmluvy

 • Záväzkový doklad - Predpis obstarania pozemku na základe kúpnej zmluvy 133/379
 • Doplatenie zvyšnej sumy bankovým prevodom 379/221
 • Doplatenie zvyšnej sumy v hotovosti 379/211
 • Interný doklad - Vyúčtovanie poskytnutého preddavku 379/314

V systéme MUFIS sa použije kód DPH 110 (výdaje bez vplyvu na DPH).

B - Nákup pozemku na základe faktúry

Platca DPH:

Prijatá faktúra za nákup pozemku

V systéme MUFIS sa použije kód DPH 1 ( daň z tovarov a služieb z tuzemska).

Neplatca DPH:

 • Celá suma s DPH sa účtuje: 133/321

V systéme MUFIS sa použije kód DPH 110 (výdaje bez vplyvu na DPH).

Spôsob 2 - obstaranie

A - Obstaranie pozemku na základe kúpnej zmluvy

 • Záväzkový doklad - Predpis obstarania pozemku na základe kúpnej zmluvy 507/379
 • Doplatenie zvyšnej sumy nákupu bankovým prevodom 379/221
 • Doplatenie zvyšnej sumy nákupu v hotovosti 379/211
 • Interný doklad - Vyúčtovanie poskytnutého preddavku 379/314

V systéme MUFIS sa použije kód DPH 110 (výdaje bez vplyvu na DPH).

B - Nákup pozemku na základe faktúry

Platca DPH:

Prijatá faktúra za nákup pozemku

V systéme MUFIS sa použije kód DPH 1 ( daň z tovarov a služieb z tuzemska).

Neplatca DPH:

Celá suma s DPH sa účtuje na: 507/321

 • Doplatenie zvyšnej sumy nákupu bankovým prevodom 321/221
 • Doplatenie zvyšnej sumy nákupu v hotovosti 321/211
 • Interný doklad - Vyúčtovanie poskytnutého preddavku 321/314

V systéme MUFIS sa použije kód DPH 110 (výdaje bez vplyvu na DPH).

Účtovný program, účtovníctvo online

Účtovníkov
Podniky
Živnostníkov
S.r.o.
E-shopy

Vstúpiť zadarmo
a používať
1 mesiac bezplatne

Jednoduché účtovníctvo
Podvojné účtovníctvo
Fakturácia
Skladové hospodárstvo
Mzdy, personalistika

Prístup do programu máte

Z kancelárie
Z domova
Na ceste

 

Nič neinštalujete - vstup cez Chrome alebo Mozillu Firefox

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS