Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 422 – Nedeliteľný fond

Účet 422 – Nedelitelný fond

Na tento účet sa účtuje nedeliteľný fond družstva a len vtedy, ak je tvorený zo zisku družstva.

Tvorba nedeliteľného fondu z účtovného zisku sa účtuje na ťarchu účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní alebo na ťarchu účtu 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov v prospech účtu 422 – Nedeliteľný fond.

Príklady účtovania na účte 422 (Nedeliteľný fond)

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS