Účtovný program, účtovníctvo online

Účtovanie - Príjmový pokladničný doklad (PPD)

 1. Skontrolujte, či ste v správnej agende (firme) a v správnom roku, ak sa nenachádzate v nej, pozri Výber firmy - agendy a roka

 2. V menu kliknite na “Pokladne” > “Pokladničné doklady”

 3. Teraz sa nachádzate v karte “Pokladničné doklady”

 4. Ak máte viac pokladníc, vyberte pokladnicu v ktorej chcete účtovať (ak chcete vytvoriť pozri Vytvorenie novej pokladnice)

 5. Pre vytvorenie nového príjmového pokladničného dokladu (PPD), kliknite na tlačidlo

 6. Teraz sa nachádzate v okne “Príjmový pokladničný doklad”

 7. Vyplníte dátum podľa predložených dokladov (všetky dátumy sú rovnaké, čiže pri zadávaní v prvom riadku pridajte na koniec hviezdičku (*), aby sa automaticky kopírovalo do všetkých riadkov)

 8. Vyplňte popisnú časť adekvátne, podľa typu príjmu (tržba na pokladni, prevod hotovosti do inej pokladne, prevod na bankový účet, alebo iné)

 9. Kliknite na tlačidlo , ktoré je pod riadkom “Účtovanie - predkontácia”

 10. Teraz sa nachádzate v okne “Zoznam predkontácií - výber”

 11. Vyberte vhodnú predkontáciu kliknutím (podľa toho, čo je predmetom faktúry, napr. keď tržba za tovar: “Príjem pokladňa - tržba za tovar 000/604”, alebo ak je príjem na pokladňu z BÚ: “Príjem pokladňa - výber z BÚ alebo z inej pokladne 000/261”)

 12. Pre rýchlejšie vyhľadávanie využite políčko vyhľadávania kde zadáte časť vyhľadávaného názvu a *

 13. Kliknite na tlačidlo , alebo stlačte enter

 14. Vybraná predkontácia sa Vám zapísala do príjmového pokladničného dokladu (PPD). Existuje možnosť zmeniť stredisko ak máme viac stredísk

 15.  Teraz treba zapísať prijatú tržbu do časti Suma. Suma sa dopíše do adekvátneho riadku na základe toho, či účtovný prípad podlieha DPH alebo nie

 • Ak tržba podlieha DPH, sumu zadajte v prvom stĺpci do bunky “DPH 10%” alebo “DPH 20%”

 • Ak tržba nepodlieha DPH, sumu zadajte v prvom stĺpci do bunky “DPH 0%”

 1. Vyplňte adresnú časť dokladu kliknutím na (máte možnosť vyplniť adresnú časť aj manuálne pozri Vyplnenie adresnej časti dokladov)

 2. Po kliknutí na tlačidlo sa Vám otvorí okno “Adresár - výber”

 3. Kliknutím vyberte adresu odberateľa (riadok bude zelený). Ak nemáte vytvorené adresy, pozri Vytvorenie adresy v adresári

 4. Kliknite na tlačidlo

 5. Teraz sa automaticky vyplnili údaje z adresára

 6. Vyplnený príjmový pokladničný doklad vyzerá nasledovne

 7. Uložte doklad kliknutím na

mufisdata účtovný program banner