Účtovný program, účtovníctvo online

Odoslaná faktúra - Účtovanie jednej položky

 1. Skontrolujte, či ste v správnej agende (firme) a v správnom roku, ak sa nenachádzate, pozri Výber firmy - agendy a roka

 2. V menu kliknite “Faktúry” > “Odoslané Faktúry - OF”.

 3. Teraz sa nachádzate v okne “Odoslané faktúry - OF”

 4. Novú faktúru vytvoríte tlačidlom v hornej časti okna

 5. Teraz sa nachádzate v okne “Odoslaná faktúra - OF”

 1. Na vyplnenie identifikačných údajov dodávateľskej firmy kliknite na tlačidlo (vyplnenie identifikačných údajov je možné aj manuálne, pozri vyplnenie adresnej časti dokladu

 2. Po kliknutí na tlačidlo sa otvorí okno “Adresár - výber”

 3. Vyberte a kliknite na riadok dodávateľa, ktorému vytvárate faktúru (riadok bude zelený). Ak nemáte vytvorené adresy, pozri Vytvorenie adresy v adresári

 4. Kliknite na tlačidlo

 5. Teraz sa automaticky vyplnili údaje z adresára

 6. Prekontrolujte, či sú vpísané údaje správne

 7. Kliknite na tlačidlo , ktoré je pod riadkom “Účtovanie - predkontácia”

 8. Teraz sa nachádzate v okne “Zoznam predkontácií - výber”

 9. Vyberte vhodnú predkontáciu (podľa toho, čo je predmetom faktúry, napr. keď predaj služieb, predkontácia je “Faktúra vydaná - predaj služieb 311/602”, ak si nie ste istý, skúste vyhľadať spôsob účtovania na internete) 

 10. Pre rýchlejšie vyhľadávanie využite políčko vyhľadávania kde zadáte časť slova a hviezdičku (*)                           

 11. Kliknite na tlačidlo , alebo stlačte enter

 12. Na základe vybranej predkontácie sa údaje doplnili do odoslanej faktúry (existuje možnosť zmeniť stredisko ak máme viac stredísk, alebo priradiť dokladu číslo zákazky, pozri Vytvorenie zákazky)

 13. Do prvého stĺpca “Sumy” vpíšte sumu z faktúry do adekvátneho riadka v závislosti od toho, aké % DPH fakturujete

 14. Nastavte menu v ktorej účtujete cez rozbaľovaciu ponuku “Mena”

 15. Vyplňte dátumy, podľa predloženej faktúry, ak dátum splatnosti nie je určený, nastavte ho ako Dátum vyskladnenia +10 dní

 16. Do políčka “Popis” doplňte základnú charakteristiku OF (napr. tovar, materiál, služba, ostatné služby a iné)

 17. Ešte raz skontrolujte uskutočnené zmeny a potom kliknite na tlačidlo

 18. Po uložení sa odoslaná faktúra zobrazí v okne “Odoslané faktúry - OF”.

 19. Ak chcete už vytvorenú faktúru zmeniť alebo opraviť, kliknite na faktúru (riadok sa zafarbí na zeleno)

 20. Kliknite na tlačidlo , aby ste otvorili faktúru a mohli vykonať zmeny

 21. Po vytvorení faktúry ju vytlačte kliknutím na a následným výberom riadku “Faktúra” (alebo “Faktúra so zaúčtovaním”, ak tlačíte pre účtovníctvo)

mufisdata účtovný program banner