Účtovný program, účtovníctvo online

Výdajka zo skladu

 1. Skontrolujte, či ste v správnej agende (firme) a v správnom roku, ak sa nenachádzate, pozri Výber firmy - agendy a roka

 2. Do okna skladové výdajky sa dostaneme cez menu “Sklady” > “Výdajky zo skladu”

 3. Teraz sa otvorilo okno “Výdajky skladové”

 4. Ak chcete vytvoriť novú výdajku, kliknite na tlačidlo

 5. Teraz sa otvorilo okno “Výdajka”

 6. Na vyplnenie identifikačných údajov firmy kliknite na tlačidlo (vyplnenie identifikačných údajov je možné aj manuálne, pozri vyplnenie adresnej časti dokladu

 7. Po kliknutí na tlačidlo sa otvorí okno “Adresár - výber”

 8. Vyberte a kliknite na riadok požadovanej adresy (riadok bude zelený). Ak nemáte vytvorené adresy, pozri Vytvorenie adresy v adresári

 9. Kliknite na tlačidlo

 10. Teraz sa automaticky vyplnili údaje z “Adresára” 

 11. Pre pridanie položiek výdajky kliknite na

 12. Otvorilo sa okno “Položka výdajky”

 13. Vyberte sklad z ktorého sa tovar vydáva. Pre vytvorenie nového skladu pozri vytvorenie sklad

 14. V riadku “Objednacie číslo” kliknite na tlačidlo

 15. Otvorilo sa okno “Skladové karty - výber”, kde si vyberte položku podľa výdajky a následne kliknite na tlačidlo

 16. Teraz sa na základe skladovej karty vyplnili riadok “Objednacie číslo” a riadok “Názov/popis”

 17. Zmeňte typ položky podľa potreby (najčastejšie sa stretnete s bežným výdajom tovaru)  

 18. Riadky “Počet” a riadok “Skl. cena” sa automaticky vyplní podľa vybranej skladovej karty

 19. Uložte položku kliknutím na

 20. Časť sumy sa v okne “Výdajka” automaticky vyplní

 21. Nezabudnite vyplniť “Dátum vystavenia” a “Dátum naskladnenia”

 22. Uložte doklad kliknutím na

mufisdata účtovný program banner