Účtovný program, účtovníctvo online

Ako zaúčtovať kúpu nehnuteľnosti

Ako zaúčtovať kúpu nehnuteľnosti ak ide o nehnuteľnosť, ktorá bude v budúcnosti predaná, alebo či sa zaradí do majetku firmy.

Ako zaúčtovať kúpu nehnuteľnosti - za účelom predaja

V prípade ak sa jedná o nehnuteľnosť, ktorá bude určená na predaj z pohľadu DPH platí, že ak sú podnikatelia platcami DPH a predávajú nehnuteľnosť po 5 rokoch od nadobudnutia alebo začiatku užívania, môžu príjem z predaja oslobodiť od DPH, ale ak sa rozhodnú inak, môžu daný predaj zdaniť podľa zákona o DPH – v tomto prípade platí, že osobou povinnou platiť daň (DPH) je kupujúci (nadobúdateľ), za predpokladu že je platiteľom dane.

Tu vzniká dodávateľovi (predávajúcemu) povinnosť písomne informovať nadobúdateľa najneskôr v lehote na vyhotovenie faktúry o tom, že sa rozhodol dodanie nehnuteľnosti zdaniť a teda:

 1.   do 15 dní odo dňa prijatia platby pred dodaním takejto nehnuteľnosti, resp. najneskôr do   konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba pred dodaním prijatá
 2.   do 15 dní odo dňa dodania nehnuteľnosti

Prijatá faktúra – kúpa nehnuteľnosti za účelom ďalšieho predaja 

 • suma obstarania bez DPH 133/321
 • suma DPH 343/321
 • Úhrada faktúry prevodom  321/221
 • Úhrada faktúry v hotovosti  321/211

Náklady súvisiace s nehnuteľnosťou, technické zhodnotenie 

Predaj nehnuteľnosti - tržba z predaja  

 •  cena bez DPH   311/607
 •  suma DPH  311/343
 • Vyradenie nehnuteľnosti z účtovníctva firmy  507/133 

Dôležité je v tomto prípade postavenie kupujúceho, pričom ak:

 1. Kupujúci je platiteľom dane, osobou povinnou platiť daň je kupujúci, t.j. dochádza k tuzemskému prenosu daňovej povinnosti (v systéme MUFIS sa použije kód DPH 216) na kupujúceho (kupujúci vykoná tuzemské samozdanenie) a predávajúci vystaví faktúru bez DPH so slovnou informáciou „prenesenie daňovej povinnosti“,
 2. Kupujúci nie je platiteľom dane (napr. podnikateľ neplatiteľ, občan, obec), osobou povinnou platiť daň je predávajúci, ktorý vystaví faktúru s DPH, t. j. nedochádza k tuzemskému prenosu daňovej povinnosti na kupujúceho.

Ako zaúčtovať kúpu nehnuteľnosti - majetok firmy

Prijatá faktúra – kúpa nehnuteľnosti s pozemkom

 • kúpa nehnuteľnosti 042/321
 • pozemok 042/321
 • suma DPH 343/321
 • Úhrada prijatej faktúry prevodom 321/221
 • Úhrada prijatej faktúry v hotovosti 321/211

 

 • Zaradenie do užívania – nehnuteľnosť 021/042
 • Zaradenie do užívania – pozemok 031/042
 • Predaj nehnuteľnosti evidovanej v majetku - základ 311/641
 • suma DPH 311/343
 • Vyradenie nehnuteľnosti z dôvodu predaja - zostatková cena stavby 541/081
 • Vyradenie nehnuteľnosti z dôvodu predaja - cena pozemku 541/031
 • Vyradenie nehnuteľnosti z dôvodu predaja v obstarávacej cene 081/021

 

V systéme MUFIS sa použije kód DPH 110 (výdaje bez vplyvu na DPH) resp. kód DPH 120 (príjmy bez vplyvu na DPH).

Účtovný program, účtovníctvo online

Účtovníkov
Podniky
Živnostníkov
S.r.o.
E-shopy

Vstúpiť zadarmo
a používať
1 mesiac bezplatne

Jednoduché účtovníctvo
Podvojné účtovníctvo
Fakturácia
Skladové hospodárstvo
Mzdy, personalistika

Prístup do programu máte

Z kancelárie
Z domova
Na ceste

 

Nič neinštalujete - vstup cez Chrome alebo Mozillu Firefox

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS