Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 472

Účet 472 – Záväzky zo sociálneho fondu

Na tento účet sa účtuje tvorba a použitie sociálneho fondu. Povinný prídel do sociálneho fondu podľa osobitného predpisu sa účtuje v prospech účtu 472 – Záväzky zo sociálneho fondu a na ťarchu účtu 527 – Zákonné sociálne náklady. 

Ďalšie zdroje fondu podľa osobitného predpisu sa účtujú v prospech účtu 472 – Záväzky zo sociálneho fondu a na ťarchu 221 – Bankové účty.

Príspevok zamestnávateľa podľa osobitného predpisu sa účtuje v prospech účtu 472 – Záväzky zo sociálneho fondu a na ťarchu účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní.

Príklady účtovania na účte 472 (Záväzky zo sociálneho fondu)

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS