Účtovný program, účtovníctvo online

Došlá faktúra - Účtovanie viac položiek  

 1. Skontrolujte, či ste v správnej agende (firme) a v správnom roku, ak sa nenachádzate, pozri Výber firmy - agendy a roka

 2. V menu Faktúry vyhľadajte a kliknite na “Došlé Faktúry - DF”

 3. Teraz sa nachádzate v okne “Došlé faktúry - DF“

 4. Novú faktúru vytvoríte tlačidlom v hornej časti okna

 5. Teraz sa nachádzate v okne “Došlá faktúra - DF”

 1. Na vyplnenie identifikačných údajov dodávateľskej firmy kliknite na tlačidlo (vyplnenie identifikačných údajov je možné aj manuálne, pozri vyplnenie adresnej časti dokladu

 2. Po kliknutí na tlačidlo sa otvorí okno “Adresár - výber”

 3. Vyberte riadok dodávateľa, ktorý poslal faktúru a  kliknite naň (riadok bude zelený). Ak nemáte vytvorené adresy, pozri Vytvorenie adresy v adresári

 4. Kliknite na tlačidlo

 5. Teraz sa automaticky vyplnili údaje v adresnej časti z adresára

 6. Prekontrolujte, či sú vpísané údaje správne, keďže môže nastať, že v adrese nemáme doplnený bankový účet, čiže buď treba doplniť alebo opraviť v adresári

 7. Ak chcete do došlej faktúry pridať viac položiek, kliknite na

 8. Otvorilo sa rozbaľovacia ponuka s výberom nasledovných položiek:

  1. Nová ručne vyplnená položka 

  2. Nová textová položka 

  3. Nový odpočet zálohy / proforma

 1. Kliknutím na sa otvorí okno “Položka prijatej faktúry”

 1. V tomto okne doplňte na základe došlej faktúry: objednávacie číslo, počet objednaného tovaru, jednotkovú/základnú cenu tovaru, zľavu (ak poskytujete), a veľkosť/typ DPH 

 2. Kliknite na tlačidlo , ktoré je pod riadkom Účtovanie - predkontácia

 3. Teraz sa nachádzate v okne “Zoznam predkontácií - výber”

 4. Vyberte vhodnú predkontáciu (podľa toho, čo je predmetom faktúry, napr. keď nákup materiálu, predkontácia je “Faktúra prijatá - ostatné služby 501/321”, ak si nie ste istý skúste vyhľadať na internete)

 5. Pre rýchlejšie vyhľadávanie využite políčko vyhľadávania kde zadáte časť slova a hviezdičku (*)

 6. Kliknite na tlačidlo , alebo stlačte enter

 7. Po uložení sa položka zobrazí nasledovne

 8. Ďalej máte možnosť pridať textovú položku kliknutím na

 9. Otvorí sa “Položka faktúry”. Využíva sa na zdielanie dôležitých informácií (zobrazujú sa na faktúre v časti, kde sú položky)

 10. Skontrolujte uskutočnené zmeny a potom kliknite na tlačidlo

 11. Zálohovou / proforma faktúrou sa zaoberáme tu: Poskytnutie zálohy a vyúčtovanie zálohy

 12. Nastavte menu v ktorej účtujete cez rozbaľovaciu ponuku “mena”

 13. Vyplňte dátumy, podľa predloženej faktúry. (Väčšinou je dátum dodania, ktorý ide do každého riadku, až na dátum splatnosti.) Ak dátum splatnosti nie je určený, nastavte ho ako Dátum účt. príp +10 dní

 14. V rozbaľovacej ponuke “Spôsob platby”, vyberte spôsob, akým bude DF vyplatená

 15.  Do riadku “Pôvodné číslo” vpíšte číslo predloženej faktúry.

 16. Variabilný symbol sa automaticky vyplní po vpísaní pôvodného čísla. (Ak v pôvodnom čísle sú aj písmená napr. “VF - 201458”, do riadka variabilný symbol sa zapíšu len čísla)

 17. Do políčka “Popis” doplňte základnú charakteristiku DF (napr. Zápis zmien do OR, nájomné, kúpa Dreva, kúpa cateringových služieb a iné)

 18. Ešte raz skontrolujte uskutočnené zmeny a potom kliknite na tlačidlo

 19. Ak chcete už vytvorenú faktúru zmeniť, alebo opraviť, kliknite na faktúru (riadok sa zafarbí na zeleno)

 20. Kliknite na tlačidlo , aby ste otvorili faktúru a mohli vykonať zmeny

mufisdata účtovný program banner