Účtovný program, účtovníctvo online

Ako zaúčtovať stratu

Zaúčtovanie výsledku hospodárenia - straty 429 /431

Úhrada straty minulých rokov na základe rozhodnutia valného zhromaždenia

  • a) zo zisku 431,428 /429
  • b) z emisného ážia a zo základného rezervného fondu 412,417,421 /429
  • c) z nedeliteľného fondu 418,422/429
  • d) zo štatutárnych a ostatných fondov tvorených zo zisku 423,427/429
  • e) z ostatných kapitálových fondov 413 /429
  • f) znížením základného imania 419 /429
  • g) znížením záväzku voči spoločníkom a členom 361,365/429

Uvedené účtovné prípady nemajú vplyv na DPH.

V systéme MUFIS sa použije kód DPH 110 (výdaje bez vplyvu na DPH).

Účtovný program, účtovníctvo online

Účtovníkov
Podniky
Živnostníkov
S.r.o.
E-shopy

Vstúpiť zadarmo
a používať
1 mesiac bezplatne

Jednoduché účtovníctvo
Podvojné účtovníctvo
Fakturácia
Skladové hospodárstvo
Mzdy, personalistika

Prístup do programu máte

Z kancelárie
Z domova
Na ceste

 

Nič neinštalujete - vstup cez Chrome alebo Mozillu Firefox

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS